Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” od 2009 r. organizuje corocznie Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad”. To ważne dla Radomia przedsięwzięcie, odbywające się każdego roku w kwietniu, nazwaliśmy nieco symbolicznym tytułem, gdyż po kulturze żydowskiej w naszym mieście zostały już tylko ślady.

Społeczność międzywojennego Radomia, stanowiącą blisko jedną trzecią wszystkich mieszkańców miasta, pochłonął niemal w całości Holocaust. Wraz z odejściem społeczności żydowskiej zanikła też wielokulturowość i wielowymiarowość naszego miasta. I właśnie celem Spotkań jest zarówno przywrócenie pamięci o tamtych ludziach, jak i przybliżenie szeroko rozumianej kultury żydowskiej współczesnym radomianom. Poprzez spotkania historyczne, wystawy, filmy i koncerty przywracamy należną radomskim Żydom pamięć. I wciąż odkrywamy nowe Ich ślady.

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, Miejska Instytucja Kultury http://www.resursa.radom.pl, ul. Malczewskiego 16 to najstarsza placówka kultury w Radomiu, powstała w połowie XIX w. Zajmujemy się propagowaniem lokalnej tradycji i historii, edukacją kulturalną i artystyczną. Jesteśmy koordynatorem Szlaku Pamięci Żydów Radomskich „Ślad”, tworzymy też „Ślad” w Internecie. Jeśli posiadacie Państwo pamiątki, dokumenty, zdjęcia dotyczące społeczności żydowskiej w Radomiu, podzielcie się nimi z nami. Pokażemy je na naszej stronie, wysłuchamy interesujących relacji, wspomnień dotyczących społeczności żydowskiej w dawnym Radomiu. Potomków dawnych radomian zachęcamy do współpracy z nami przy tworzeniu wirtualnych, prywatnych „Śladów” opisujących ważne miejsca w Radomiu dla poszczególnych osób, rodzin. Czekamy.

Osoba odpowiedzialna: Jakub Mitek, kontakt: jakub.mitek@resursa.radom.pl (język polski, angielski).

 

Pełny opis fotografii z dotychczasowych edycji Spotkań z Kulturą Żydowską „Ślad”

1 - Spotkanie z Pawłem Smoleńskim, reportażystą „Gazety Wyborczej”, autorem książek o współczesnym Izraelu
2 - Gość „Śladu” Piotr Paziński – dziennikarz, pisarz, redaktor naczelny czasopisma „Midrasz”
3 - Paweł Śpiewak, Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego z wizytą w Resursie
4 - Ważnym elementem „Śladu” są wystawy. Rok 2012 i fotografie Tomasza Grzyba, ukazujące zabytki żydowskie w regionie radomskim
5 - Do Resursy zapraszamy także wystawy przygotowywane przez inne ośrodki w Polsce propagujące historię i dziedzictwo żydowskie, np. Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie
6 - Rok 2015, otwarcie wystawy „Żydowski portret” autorstwa Janiny Blicharskiej-Linar ( pierwsza z prawej)
7 - W 2014 r. na wyprawę do „Jerozolimy” zaprosił radomski fotografik Jerzy Kutkowski (na zdjęciu z prawej)    
8 - Atrakcją „Śladu” w 2014 r. była też wystawa prac księdza Władysława Paciaka. Kuratorem ekspozycji był Mieczysław Szewczuk (na zdjęciu z lewej)
9 - Tłumy gości na jednym z wernisaży w ramach „Śladu”
10 - Stałym elementem Spotkań z Kulturą Żydowską są happeningi przygotowywane przez młodzież z VI LO im. Kochanowskiego
11 i 11a - Happeningi odbywają się przy pomniku upamiętniającym radomskich Żydów pomordowanych przez Niemców. Pomnik stoi przy ul. Podwalnej, gdzie kiedyś znajdowała się synagoga
12 - Wyjątkowymi gośćmi „Śladu” są dawni żydowscy mieszkańcy Radomia, ich potomkowie żyjący obecnie poza Polską. Kilkakrotnie odwiedził Resursę np. Salomon Birenbaum z Nowego Jorku
13 - „Kwartet Beethovena” to opowiadanie napisane przez Polaka Waldemara Nowakowskiego. Jako nastolatek przedzierał się do getta na Glinicach by uczestniczyć w lekcjach muzyki u zamkniętego tam żydowskiego nauczyciela Pawła Gisera. Opowiadanie przeniósł na scenę Teatr Resursa
14 - Podczas premiery „Kwartetu Beethovena” widzowie byli bardzo wzruszeni. Jednym z nich był m.in. Salomon Birenbaum (teraz mieszkaniec USA), który przed wojną był uczniem Pawła Gisera
15 - Przedstawienie „Kwartet Beethovena”
16 - W 2016 r. w Resursie gościliśmy grupę z Teatru NN Brama Grodzka w Lublinie. Ośrodek Brama Grodzka od lat stara się opowiadać o żydowskim Lublinie, przywracać pamięć o jego mieszkańcach
17 - Koncert toruńskiej grupy HaShir w Resursie w 2014 r.
18 - Rok 2015, na „Śladzie” gra Magda Brudzińska z Krakowa i…
19 …i Klezmer Trio
20 - „Ślad”, spotkanie w ResursiE z rabinem Tysonem Herbergerem
21 - Mówimy o różnych aspektach życia społeczności żydowskiej, m.in. o kuchni. Trudno sobie wyobrazić kuchnię żydowską bez chałki. Stąd  warsztaty jej wypieku
22 - Warsztaty tańca żydowskiego
23 - Podczas „Śladu” często organizujemy też wycieczki po Radomiu, czy to szlakiem pisarzy (Bernard Gotfryd, Edward Kossoy, Jehoszua Perle) czy do miejsc ważnych dla społeczności żydowskiej. Odwiedziliśmy m.in. cmentarz żydowski
24 - Spotkania z Kulturą Żydowską to także doskonały moment by przypomnieć teksty znakomitych literatów takich jak Tuwim, Leśmian, Brzechwa. Na scenę przeniósł je m.in. Teatr Poszukiwań z Resursy
25 - Teatr Poszukiwań przypomniał najlepsze polskie teksty kabaretowe lat 20 i 30. XX. Ich twórcą był m.in. Tuwim
26 - Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad” to opowieść o historii Żydów, religii i tradycji ale też o współczesnym życiu Izraela