Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie zajmuje się od ochroną obiektów materialnego dziedzictwa żydowskiego, umiejscowionych w całej Polsce, głównie poza dużymi ośrodkami miejskimi. W ramach Spotkań z Kulturą Żydowską "Ślad" 2020, wraz z OKiSZ "Resursa Obywatelska" w Radomiu, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zainaugurowała program Szlak Pamięci Żydów Południowego Mazowsza. 

 

Szlak Pamięci Żydów Południowego Mazowsza

Przysucha

Pobożni z Przysuchy - spotkanie z Symchą Kellerem i wyprawa do tutejszej synagogi.

 

Symcha Keller – (ur. 1963 r.) kantor, rabin, działacz na rzecz odbudowy życia żydowskiego w Polsce. Uczył się w Izraelu i USA. W latach 1988-2018 pełnił liczne funkcje w Gminie Żydowskiej w Łodzi oraz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Wielokrotnie występował podczas wizyt najważniejszych osób ze świata religii oraz polityki, m. in. Jana Pawła II, Benedykta XVI, papieża Franciszka czy Billa Clintona. Za pracę na rzecz dialogu polsko-żydowskiego Keller został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski i Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 

(c) FODŻ - elewacje synagogi po remoncie

 

FODŻ_elewacje synagogi przed remontem(c) FODŻ - elewacje synagogi przed remontem

Jay Osborn_wnętrze synagogifot. Jay Osborn - wnętrze synagogi

 

"Z Przysuchy: Święty Żyd i Symcha Bunam" - na chasydzką muzykę i opowieści zaprasza Marcin David Król

Marcin David Król – urodził się w Krakowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 7 lat. Z wynikiem celującym ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest laureatem konkursów im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi, Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz Johannesa Brahmsa w Gdańsku. Ponadto był stypendystą Jana Kantego Pawluśkiewicza. Interesuje się kulturą żydowską, różnorodnością i wielokulturowością oraz łączeniem różnych dziedzin sztuki, czego dowodem są jego autorskie projekty muzyczne takie jak: „Melodie Hebrajskie”, „Wielokulturowość w muzyce polskiej” czy „Muzyka i poezja”. Dla wydawnictwa DUX, jako jeden z muzyków „Radomskiej Orkiestry Kameralnej”, nagrał “Kwartet na czworo skrzypiec” Grażyny Bacewicz. W 2012 roku Król wystąpił w Filharmonii Berlińskiej wykonując „Kwintet fortepianowy” Juliusza Zarębskiego. Obecnie jest muzykiem Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

Kozienice

"Magid z Kozienic" - spotkanie z Symchą Kellerem

Symcha Keller – (ur. 1963 r.) kantor, rabin, działacz na rzecz odbudowy życia żydowskiego w Polsce. Uczył się w Izraelu i USA. W latach 1988-2018 pełnił liczne funkcje w Gminie Żydowskiej w Łodzi oraz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Wielokrotnie występował podczas wizyt najważniejszych osób ze świata religii oraz polityki, m. in. Jana Pawła II, Benedykta XVI, papieża Franciszka czy Billa Clintona. Za pracę na rzecz dialogu polsko-żydowskiego Keller został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski i Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

"Z Kozienic" - na chasydzką muzykę i opowieści zaprasza Marcin David Król

Marcin David Król – urodził się w Krakowie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 7 lat. Z wynikiem celującym ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest laureatem konkursów im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi, Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz Johannesa Brahmsa w Gdańsku. Ponadto był stypendystą Jana Kantego Pawluśkiewicza. Interesuje się kulturą żydowską, różnorodnością i wielokulturowością oraz łączeniem różnych dziedzin sztuki, czego dowodem są jego autorskie projekty muzyczne takie jak: „Melodie Hebrajskie”, „Wielokulturowość w muzyce polskiej” czy „Muzyka i poezja”. Dla wydawnictwa DUX, jako jeden z muzyków „Radomskiej Orkiestry Kameralnej”, nagrał “Kwartet na czworo skrzypiec” Grażyny Bacewicz. W 2012 roku Król wystąpił w Filharmonii Berlińskiej wykonując „Kwintet fortepianowy” Juliusza Zarębskiego. Obecnie jest muzykiem Radomskiej Orkiestry Kameralnej.